Wyslanie zapytania ofertowego do firm programistycznych w celu złożenia ofert na wykonanie prac programistycznych zgodnie z zakresem opisanym w harmonogramie rzeczowo – finansowym dołączonym do umowy:

 UDA-POIG.08.01.00-22-116/13-00,

której celem jest:

 Stworzenie zautomatyzowanej, internetowej i mobilnej platformy do odnalezienia restauracji na podstawie gustu i aktualnej pozycji klienta

Dokumenty zapytania ofertowego:

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 2013 JAMI-JAMI

2. Zalacznik_1_Architektura_rozwiazania 

3. Zalacznik_2_Ankieta_kompetencji

4. Zalacznik_3_Formularz_Ofertowy_1_2013